Разсеяната вещица - настолна игра

5854

Нов продукт

Разсеяната вещица е направила десет отвари. Всяка от тях има по 12 съставки, но без да иска е забравила един от магическите компоненти и е сложила от друг два пъти.

Разсеяната вещица е игра за от 2-4 играчи с продължителност около 15 минути, подходяща за деца на 5 или повече години.

В наличност

Внимание: Последни наличности!

39,90 лв.

Разсеяната вещица е направила десет отвари. Всяка от тях има по 12 съставки, но без да иска е забравила един от магическите компоненти и е сложила от друг два пъти. Отварите (големите плочки) се поставят на съответните места по игралното поле, а вещицата се поставя между които и да е две отвари, след което се хвърля зара. Той определя колко стъпки да се изминат напред - но тя всъщност не се придвижва. Вместо това всеки от играчите пресмята на ум къде трябва да се озове, след което поглежда към следващата отвара. Първият играч, който може да отгатне липсващият компонент отбелязва точка.

След като играчите са добре запознати с основните правила, може да се зададат различни нива на трудност в играта:

- Един зар за определяна не посоката на движение;
- Един зар, определящ дали вещицата поглежда в казана пред или зад нея;
- Един зар, определящ дали се използва вещицата или лисицата - която винаги прави обратното на това, което казва зарът (включително и определянето на кой компонент се използва два пъти вместо липсващия)

Колкото повече зарове се включват, толкова по-сложна става играта. Друг начин да се регулира трудността е като се използва чашката за зарове и те се показват на играчите само за кратко време.

Първият играч събрал определен брой точки е победителят.

Разсеяната вещица е игра за от 2-4 играчи с продължителност около 15 минути, подходяща за деца на 5 или повече години.

Описание от издателя:

The Clumsy Witch has brewed ten potions. Each potion contains twelve ingredients - but unfortunately, she forgot one ingredient in each potion and put one in twice. The potions (large tiles) are placed on the track on the game board, the witch is put anywhere between two potions. Now a die is rolled. It determines how many steps the witch should go forward - but she doesn't actually move. Instead, each player calculates in his/her head where she should land, then looks at the next potion. The first player who can tell which ingredient is missing scores a point.
When the players are familiar with the system, various difficulty levels can be added by rolling more than one die:

- One die to determine the movement direction
- One die to determine whether the witch looks in the cauldron ahead or the one behind
- One die to determine whether the witch is used or the fox - who always does the opposite of what the dice say (including finding out which ingredient is used twice instead of missing)

The more dice are in play, the trickier it is. Another way to increase the difficulty is to use the dice cup and only leave the dice visible for a short moment.

The first player to collect a certain number of points is the winner.

Подходяща за възраст5+ години
Брой играчи2-4
Времетраене15 минути
МеханикиХвърляне на зарове, Трениране на паметта
ДизайнерSabine Kubesch, Markus Nikisch, Laura Walk
ЕзикС правила на български език
ТипБазова игра
ПроизводителHABA

Напишете отзив

Разсеяната вещица - настолна игра

Разсеяната вещица - настолна игра

Разсеяната вещица е направила десет отвари. Всяка от тях има по 12 съставки, но без да иска е забравила един от магическите компоненти и е сложила от друг два пъти.

Разсеяната вещица е игра за от 2-4 играчи с продължителност около 15 минути, подходяща за деца на 5 или повече години.

Свързанипродукти