Правила и общи условия за ползване на предоставяните услуги от сайта OPGames.bg

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Хомеософт ООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина OPGames.bg. За целите на настоящите общи условия Хомеософт ООД ще се нарича ТЪРГОВЕЦ, а потребител е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до интернет страницата на OPGames.bg. Потребителят по-надолу ще бъде наричан КЛИЕНТ. Тези условия обвързват всички потребители и те изрично и безусловно се съгласяват с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Интернет магазинът OPGames.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрацията в сайта не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. КЛИЕНТЪТ е длъжен при поръчка да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail.

 

С регистрацията си на OPGames.bg, КЛИЕНТЪТ получава свой персонализиран профил за идентификация в OPGames.bg. КЛИЕНТЪТ има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от OPGames.bg.

 

При финализиране на поръчката в онлайн магазина трябва да избере „Съгласен съм с Общите условия”. Чрез това действие КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

III. ЦЕНИ

 

Цените на стоките и услугите, описани на OPGames.bg, са с ДДС. OPGames.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата OPGames.bg.


Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

 

КЛИЕНТЪТ има право, според ЗЗП, да върне закупена от него стока от интернет магазина в срок от 14 работни дни от доставката. При претенции за възстановяване на пълната стойност на продуктите, същите трябва да са в оригиналната търговска опаковка и да не са разпечатвани т.е. стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и в добър търговски вид. Не се приемат рекламации на продукти, съдържащи пластмасови / метални компоненти за сглобяване. Не приемаме рекламации на бустери и други пакети със скрито съдържание, което може да е предпоставка за отказ от покупката.

 

При изпълнение на условията за връщане на стока, КЛИЕНТЪТ има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ не приема възстановяване на сумата чрез наложен платеж и пратката на КЛИЕНТА няма да бъде приета, ако е изпратена с наложен платеж.

 

Връщането на стоките, получени с доставка, е за сметка на потребителя чрез удобен за него начин. Връщането трябва да стане в 14-дневен срок от решението за отказ от договора.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 9:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на КЛИЕНТА. Адрес за връщане на продукти: Хомеософт ООД, Варна 9009, ул. Ивац Войвода 14А (OPGames.bg), тел. за връзка 0888 820 302

 

При всички положения КЛИЕНТЪТ е необходимо да се свърже с ТЪРГОВЕЦА, преди да изпрати продукта, в противен случай пратката няма да бъде приета!

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

Магазинът OPGames.bg продава стандартни английски издания на предлаганите игри и не се задължава да осигури подробни правила за тях на български език към закупените от Вас игри. Естеството на игрите предполага относително добри познания по английски език, без които е практически невъзможно тяхното използване!


ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез OPGames.bg.


ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали те са регистрирани.


ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

 

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата и отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

 

VI. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 

Доставката на стоки от ТЪРГОВЕЦА чрез онлайн магазина става след направена поръчка за доставка на стока от клиента. В поръчката КЛИЕНТЪТ посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на

 

КЛИЕНТЪТ получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Операторът на OPGames.bg не е задължен да потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина OPGames.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни или ако няма наличност от поръчаната стока. ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

 

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

 

КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина OPGames.bg, е до два работни дни с изключение на деня на поръчка. Цената на доставка в рамките на Република България зависи от теглото и размера на пратката в лв. За стойност на поръчката под 100 лв. с включено ДДС се начислява цена на транспорта, а за поръчки над 100 лв. с ДДС транспортът на поръчката е безплатен.

 

При плащане с „наложен платеж” КЛИЕНТЪТ заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 

Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът може да бъде значително по-дълъг. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен.

 

Подробни условия за плащане и доставка може да намерите на страницата "Транспорт и начини на плащане".

 

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която ТЪРГОВЕЦЪТ е сключила договор. При доставка на стоката КЛИЕНТЪТ получава фактура и стоката, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката.

 

Договорният език е български, а плащанията биват извършвани в български левове с включено ДДС.

 

Желателно е КЛИЕНТЪТ да не смесва поръчки на налични продукти от други категории и предплатени игри, като в противен случай може да заплати по-висока цена на доставка.

 

КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане / загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че OPGames.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на OPGames.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия,e-mail както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на OPGames.bg.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на OPGames.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на OPGames.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

“ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата OPGames.bg на своя компютър.

 

“ПОРЪЧКА” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

 

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

 

“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

 

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

 

“ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА” ("PRE ORDER") – Клиентите може да поръчват игри, които все още не се предлагат на пазара. Периодите за доставка зависят изцяло от издателите на игрите и са възможни непредвидими закъснения. Продуктите за предварителна поръчка все още не са налични на склад и се капарират на 100% от стойността на поръчката. Поръчките им са окончателни и не могат да бъдат отменени. Цените на продуктите са умишлено занижени и са валидни само за изцяло предварително заплатени поръчки. Клиентът получава доставката по поръчката си при премиерата й в магазина.